www.emiliametller.com
www.emiliametller.com

L’atzar és més intel.ligent que la mà d’una persona

A la Sala d’Art Jove de Vic, es pot visitar, fins el 29 d’octubre, una exposició del pintor barceloní Emili Ametller. Un total de 12 pintures acríliques sobre fusta.

-La tècnica que utilitzo permet donar la textura que busco, que s’allunya molt del que és la pinzellada.

-Com és possible que no es vegi ni un grumoll de pintura als seus quadres?

-És una tècnica que no sé si existeix, m’agrada i me l’he quedada. Es tracta de jugar amb la pintura, tirar-hi molta aigua, no fer reserves, deixar-ho assecar, tornar-ho a enretirar. Per dir-ho d’alguna manera, és embrutar el quadre.

-I algunes imatges són hiperrealistes i en canvi d’altres semblen provinents de forces ocultes o còsmiques….

-Després d’haver embrutat el quadre i deixar-lo reposar, comença el meu procés com a pintor, que consisteix en girar el quadre, del dret i del revés, i mirar-lo a través d’un mirall, estudiant quina és la forma que es veu. És el que passa quan hi ha una taca d’humitat a la paret o quan es contempla els núvols: cada un s’imagina el que vol.

-Creu en l’atzar?

-M’agrada molt l’atzar. L’atzar és molt més intel.ligent que el cervell que guia la mà. L’atzar fa el que creu més convenient. Mira aquell silló d’allà; és per atzar que ha aparegut d’aquesta manera.

-Perquè el silló està esbotzat?

-Cada persona veu formes diferents, el subconscient juga també un factor important.

-És l’artista, l’única persona que pot expresar el subconscient?

-L’artista te les eines i el coneixement més a mà per expressar alló que veu el fons del cervell. No obstant, l’espectador, en rebre les emocions que mostra aquella pintura, també està processant un determinat sentiment, i aquest procés també és producte de l’expressió emocional del subconscient de l’espectador.

-Existeix una distància entre creador i obra creada?

-La distància que hi ha entre els meus dits i la tela, és la longitud que em separa entre jo i la meva obra

-Vosté s’identifica amb la seva obra?

-Soposo que som una mateixa cosa, aquesta és la voluntat del meu subconscient.

-Es pot pintar el subconcient?

-La meva pintura és una barreja entre l’interior del meu cos i el que m’envolta.

-Els tons freds marquen la distància entre vosté i la seva obra ?

-He intentat posar més colors però tenen un protagonisme tant potent  que es menjen la resta del quadre.

-Quina ha estat la seva formació?

-Vaig acabar Arts i Oficis als 20 anys en l’especialitat de procediments murals, tècnica al fresc, però m’he format més fora l’escola que no pàs dins.

M. Àngels Ferrer. Periodista del diari Ausona. 14 d’octubre del 1993