www.emiliametller.com
www.emiliametller.com

Obres exquisides i impenetrables

Després de diverses incursions en el món de l’espectacle (circ, teatre….) aquest jove barceloní ha decidit expressar-se a través del llenguatge pictòric, analitzant intensament i detingudament els diferents recursos formals i conceptuals: ha arribat així a crear obres tan exquisides com impenetrables, les que exposa a la -Sala d’Art Casa Comella- segurament una de les mostres més interessants que ens ha ofert aquesta sala.


A partir d’una especial fórmula de treball, que l’artista ha anomenat tècnica calidoscòpica (embruta el suport amb pintura, la treballa amb l’espàtula, deixa assecar i després busca les formes que hi apareixen espontàniament), Ametller ha revalorat el subconscient en l’art. Dit d’una altre manera, el pintor aborda la pintura com manifestació automàtica de les pulsions psíquiques; d’aquí ve que, com dèiem, les obres d’Ametller ens resultin impenetrables i ofereixin una peculiar resistència a l’anàlisi crítica.


L’artista juga amb la forma i el contingut d’aquesta, atorgant menys importància al context (desmitifica la forma, fins i tot la del suport pictòric). Per aquest motiu, al principi sembla que les obres es lliurin incondicionalment a l’espectador, que apareguin davant els nostres ulls com imatges impactants amb una clara influència dels mitjans de comunicació. Però més tard, descobrim que és necessari forçar la imaginació per esbrinar l’enigma que amaguen. D’aquesta reflexió podria desprendre-se’n que els resultats són febles, però no és així; resulta un treball que analitza la forma, el color, el cos mateix de la pintura i que exposa les urgències ordides per l’inconscient de l’home, en aquest cas, de l’artista.

Anna Palomo
Critica del diari “9 NOU” 15 ‘octubre de 1993