www.emiliametller.com
www.emiliametller.com

Obra per admirar

L’obra que presenta Emili Ametller emergeix de la seva interrelació amb els recursos i procediments plàstics i flueix del seu món interior, més directa i més inconscient.

Nua de color i de pinzellades, la seva plàstica acrílica, depurada de qualsevol atractiu per a la vista, aparentment despreocupada pel tema però no pel contingut, esdevé testimoni del seu procés creador: el que deixa fluir la pintura que s’escampa i ocupa la tela amb tota llibertat, el que esquitxa o refrega perquè intervingui l’atzar. Emili Ametller interactua amb la pintura, defugint de cànons, atrapant sorpreses i establint una autèntica baralla entre la tela en blanc i l’expressivitat personal, fins alliurar unes imatges que “s’esdevenen com en el calidoscopi” màgiques, sorprenents, inexplicables.

En definitiva, les d’un art tal i com l’entén, vehiculador de la sensibilitat que no necessita de gaires paraules ni precisa d’elocubracions intel.lectuals. No obstant, dos factors implica activament en la seva obra: el moviment que resta retratat en la seva plàstica de formes abstractes fluïdes, i l’espai de la pròpia tela que intenta ultrapassar sense limitacions representatives i fins i tot sense marc.


Blanca Sala Reig , Figueres, Girona- 21 de setembre del 1993
Historiadora i Crític d’art